Gedachte van de week Gedachte van de week

27-10-2020
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Herfsttijd-Voleindingstijd

‘Herfst, herfst, wat heb je te koop, duizend kilo bladeren op een hoop...’, zingt een kinderliedje. Aan de natuur is te zien dat het herfst is geworden. De bladeren vallen, de paddenstoelen schieten de grond uit. De wintertijd is ingegaan en in de avond zet steeds vroeger de schemering in. De kastanjeboom zit vol grote groene stekelige bolsters met daarin mooie bruinglanzende vruchten die met een zachte plof neervallen.
Onder de banden van de fiets knerpen zacht de beukennootjes. De vleugeltjes van de esdoornzaden dwarrelen als helikoptertjes neer op het gras.
De lege velden doen de blik weer verder reiken tot aan de bomenrij in het coulissenlandschap, ja tot waar de horizon reikt.
Een sfeer van melancholiek en stil verlangen in de natuur is voelbaar zichtbaar in de warme namiddagzon die de lucht in zachte pasteltinten kleurt en de toppen van de bomen in een wonderlijk licht stelt.

In de kerk is het nu Voleindingstijd, tijd van inkeer en verstilling.
Wat hebben wij te verwachten? Nu het donker is en grijs. Nu we midden in de tweede golf van corona zitten en niet weten hoe het verder zal gaan. Wordt het weer licht? Is er toekomstverwachting?  
Dat zijn grote vragen die je bezig kunnen houden. In de Dorpskerk gaat het om dit soort vragen! Met elkaar zoeken naar wat hoop geeft en nieuw perspectief en ontdekken wat in deze tijd van blijvende waarde is.
Nieuwsgierig geworden? Elders in deze krant lees je meer over de Dorpskerk.  
Via kerkdienstgemist.nl kunt u/jij online vieringen meebeleven.
Voor meer info: kijk op de website van de kerk: www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Wees wel:kom!20-10-2020

Vrijheid om te scheppen

Opnieuw vraagt de situatie in ons leven op dit moment om lichamelijke afstand. Dat kan negatieve emoties bij ons oproepen waarin we ons kunnen laten meeslepen in irritaties of angst. Het kan ons verlammen waardoor we ons overgeven aan ons lot. Maar we kunnen het ook anders bekijken, zonder oordeel. Waarbij we tot het inzicht komen dat niet alles maakbaar is en dat we de controle op dit gebied op dit moment moeten loslaten. Dat betekent niet dat we niets hoeven doen, maar door het erkennen van onze onmacht kunnen we los komen uit de verkramping en ontstaat er ruimte….. In die ruimte kun je je volledig realiseren wat de levenssituatie nu is en kun je meteen actie ondernemen om uit die situatie te komen. Dat is positieve actie en dat is veel effectiever dan negatieve actie die voortkomt uit boosheid, radeloosheid of frustratie. In die ruimte komt ook je creativiteit boven drijven om nieuwe ideeën vorm te geven en te creëren. Daarmee geef je God die in je is, alle ruimte en vrijheid om met jou te scheppen. Het mooie is dat dit in Bathmen en Okkenbroek al zo mooi wordt gedaan met allerlei creatieve initiatieven van solidariteit en verbinding. Als kerk proberen we daar ook ons steentje aan bij te dragen.
Wel:kom!


13 oktober 2020
De kerk in het dorp

Je leest en hoort steeds vaker dat er kerken moeten sluiten. Mensen willen zich niet meer binden aan een kerkgemeenschap waardoor tenslotte te weinig mensen de boel in de benen kunnen houden. Soms krijgt het gebouw een nieuwe bestemming en soms maakt het plaats voor iets anders. Is dat erg? En hoe zit dat in Bathmen en Okkenbroek?
We moeten wel helder hebben dat we over twee dingen praten als we het over de kerk hebben. Er is het gebouw en als tweede de gemeenschap. Persoonlijk hecht ik niet zo aan het gebouw. Tuurlijk de onze beide kerken zijn prachtig en velen hebben er belangrijke momenten meegemaakt. Toch, in de Bijbel kiest God voor een tent om in te wonen. Hij gaat met de mensen mee. Hij hecht niet aan stenen.
Veel belangrijker is de gemeenschap. Die kan verschil maken in een dorp. De PKN heeft op haar briefpapier staan “De kerk, vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde”. Dat is onze taak/doel/missie. Er zijn voor anderen. Verbinding zoeken. Compassie tonen. De kerk heeft daar woorden voor, maar ook stilte en rituelen. Dat kan voor iedereen in het dorp waardevol zijn.
Nu het herfst wordt, de dagen weer korter worden, we weer thuis moeten blijven, de activiteiten weer op een laag pitje worden gezet, kan de kerk een plek zijn waar je terecht kan om gehoord te worden, op verhaal te komen. Ook als je geen lid bent kan je een beroep doen op onze predikanten of een ander luisterend oor. Wel:Kom!


6 oktober 2020
Het goede leven, deel 2: houd moed en heb lief!

Het nieuwe kerkelijke seizoen is enkele weken geleden van start gegaan. Met een prachtig thema en motto voor het komend jaar: “het goede leven”. Op zondag 13 september jl. was er een mooie startzondag. Na een korte dienst in de dorpskerk in Bathmen speelden we daarna met ongeveer 60 mensen levend ganzenbord op de Brink. Alles uiteraard veilig en op 1,5 meter afstand. En ook dit jaar is er weer  –net als andere jaren- onder de titel “Brandstof, bezinning en ontmoeting” een breed en indrukwekkend pakket activiteiten voorbereid. Voor elk wat wils en elke maand genoeg om uit te kiezen. Van meditatief wandelen via interessante lezingen tot aan studiekringen en films, die er toe doen. En voor afgelopen zondag stond er een prachtige kinderdienst in de steigers, precies op Werelddierendag, met een hele leuke vossenjacht door heel het dorp heen.
Maar ja, je kunt van alles bedenken en hopen, maar als er dan ineens een tweede Coronagolf door het land rolt en ook Bathmen één van de brandhaarden blijkt, dan wordt door heel veel zaken ineens een dikke streep getrokken. Ook als kerk moeten we nu in veel opzichten weer stappen terug zetten. Toch blijven we hoopvol en gaat het er ook de komende tijd misschien wel weer extra op aan komen dat we rekening houden met de ander, omzien naar elkaar, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen we samen sterk(er) te zijn en te blijven. We laten ons daarbij ook inspireren door het spandoek dat in Colmschate op de gevel van de Ichtuskerk prijkt. U hebt het vast wel eens gezien als u daar langs kwam: houd moed en heb lief! En blijf wel:kom, zowel in Bathmen als in Okkenbroek!
29 september 2020
Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Dierendag

Dierendag 4 oktober valt dit jaar op zondag. Het is dan ook bijna een inkoppertje om tijdens de Kinderkerk deze zondag in de Dorpskerk van Bathmen het verhaal van de ark van Noach te vertellen.

Want dat vertelt over Noach die er tijdens een grote overstroming, een zondvloed, voor zorgt dat van alle diersoorten elk een mannetje en een vrouwtje bewaard blijven. Twee aan twee brengt hij al deze verschillende dieren aan boord van een ark die hij zelf heeft getimmerd. Zo wordt die ark een bewaarplek voor het hele dierenrijk.
Het verhaal doet denken aan Franciscus van Assisi, die eind twaalfde, begin dertiende eeuw leefde. Deze heilige had groot respect voor al het leven en dat van de dieren in het bijzonder. Er wordt zelfs verteld dat Franciscus met de dieren kon praten! Zijn sterfdag op 4 oktober is in de vorige eeuw dan ook uitgeroepen als dag om jaarlijks stil te staan bij het dierenwelzijn. En meer dan ooit beseffen wij in onze tijd hoeveel dieren er met uitsterven worden bedreigd en hoe belangrijk dierendag daarom is.

Dit alles klinkt door in het thema van de kinderkerk op deze dag: ‘Het bewaren waard!’ Bij het verhaal worden een paar leuke liedjes gezongen. En aansluitend op de kinderkerk kan iedereen tijdens een vossenjacht in het dorp op zoek naar de dieren uit de ark. Zie hiervoor ook het bericht elders in deze krant of kijk op de website www.kerkbathmenokkenbroek.nl . De Kinderkerk begint op 4 oktober om 10.00 uur. Wel:kom!


22 september 2020

Protestantse Gemeente Bathmen/Okkenbroek
‘Hier kom ik weg’
‘Hier kom ik weg’ is een prachtig lied van Daniël Lohues. U kent het vast!
Hierin bezingt hij zijn liefde voor het Oostelijk deel van Nederland waar hij vandaan komt en waar hij zo van houdt om de ruimte, de rust en de mensen die hem lief zijn.
Daar, in Drenthe, heeft zijn wieg gestaan en dat heeft hem mede gemaakt tot wie hij nu is.
Hij groeide in vrijheid en vrede op. De muziek kreeg hij met de paplepel ingegoten door z’n vader die organist en dirigent was. Daniël volgde z’n hart en maakte van z’n hobby, z’n beroep.

Dát kan lang niet ieder mens en elk kind hem nazeggen. Het scheelt zoveel waar je weg komt en waar je wieg heeft gestaan: In Syrië, Afghanistan of Nederland. In een vrij en rijk land of in bezet gebied, wellicht een vluchtelingenkamp. In een harmonieuze omgeving of in een gebroken, radeloos gezin.
Ook in onze dorpskerken staan we daar, na de ramp op Lesbos, daadwerkelijk bij stil. Want wij mensen zijn geroepen tot een wereldwijde verbondenheid opdat íeder mens tot bloei kan komen op deze aarde, in het licht van Gods liefde.
Het zou mooi zijn als steeds meer mensen zich daarin herkennen en met ons mee willen denken.
Dus…weet je welkom en doe mee!
Dán maakt het op een dag niet meer uit waar wij allemaal wegkomen.

 


15 september 2020

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Klaar voor de start!

Als Dorpskerken sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, dat de aandacht wil richten op  ‘Het goede leven’. Een mooi maar ook spannend thema nu het nieuwe seizoen van start is gegaan in een onzekere tijd waarin door het virus veel dingen anders gaan en de onzekerheid blijft. Als er iets is waar we met de neus op gedrukt worden in deze coronatijd, dan is het wel de vraag wat het leven goed maakt.
Heb je dan alles goed voor elkaar? Of horen de scheuren en gaten in je leven er ook bij? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht. Vanuit het geloof kun je zeggen, dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. God maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar over je leven met alle vreugde en verdriet – valt het licht van God.
Afgelopen zondag beleefden we een mooie start op de Brink toen we met een grote groep het spel Ganzenbord speelde. Tijdens het spel werd de eenvoud van het goede leven in een aantal korte filmpjes getoond waarbij inwoners een inkijkje gaven in hun persoonlijk leven.
Nieuwsgierig geworden? In de kerkdienst op zondagmorgen maar ook doordeweeks – zie: ‘Brandstof’; het aanbod voor bezinning en ontmoeting 2020/2021 - is er genoeg te beleven. Voor info: kijk op de website van de kerk: www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Wees wel:kom!
 

5-9-2020
Het Goede Leven

Vaak geassocieerd met een bourgondisch leven met goed eten en drinken en luieren. Maar zelfs als je dat allemaal niet hebt kun je van het Goede Leven genieten. Dat gaat dan meer over een leven waarin je ruimte maakt om jezelf te kunnen zijn, met God die in je is. En dat straal je dan weer uit naar de mensen in je omgeving. Die haken daarop aan. We gunnen dat als kerk aan iedereen. Vooral ook aan kansarme kinderen in India die geen onderwijs krijgen. We willen hen met onze hulp ook de mogelijkheid geven om naar school te kunnen gaan. Dat vergroot de kans dat ze ook kunnen genieten van Het Goede Leven.
Zondag a.s., 13 september gaan we Het Goede Leven genieten tijdens de STARTZONDAG van het kerkelijk seizoen. Het begint om 10 uur met een korte viering in de Dorpskerk in Bathmen. Daarna gaan we om 10:30 uur buiten koffiedrinken op het Kerkplein. Om 11:00 uur start het Ganzenbord met o.a. filmpjes die op de Brink worden vertoond. Op het Ganzenbord zijn ook de kansarme kinderen uit India vertegenwoordigd. Afsluitend is er om 12:30 uur een lunch. Als het slecht weer is doen we alles binnen. Waar dat zal zijn kun je volgen op onze website kerkbathmenokkenbroek.nl.
Als je er niet live bij kan zijn, kun je alles (inclusief het Ganzenbord) ook volgen via beelden op internet bij kerkdienstgemist.nl. En later kun je het daarop ook nog terugkijken. Iedereen in Bathmen en Okkenbroek en de wijde omgeving is van harte uitgenodigd om mee te doen. Dus Wel:kom!

 

29-8-2020
De slimste mens

U kent het programma vast wel op NPO 2, met Philip Freriks en Maarten van Rossum. Leuk om mee te doen. Grappig af en toe die opmerkingen van Maarten. Niet zo lang geleden maakte hij een opmerking over de Bijbel die niet bij alle mensen in goede aarde viel.
Er staan ook inderdaad verhalen in dat je denkt wat moet ik ermee? Het speelt in een heel andere tijd natuurlijk. Het is een boek vol menselijke ervaringen, emoties, gebeurtenissen die in elk leven aan bod komen. Dus ook geweld, jaloezie, pijn, honger, ziekte, dood, vluchten....noem maar op. In de kerk horen we elke zondag weer een verhaal en de visie daarop van de voorganger.
Deze zomer zijn er in de diensten veel profeten aan het woord geweest. Zij houden ons voor dat we als mensen niet moeten proberen alles op onze eigen manier te doen. Laat dingen los en laat God zijn werk doen. Door jou of door een ander. Het feit dat wij alles op ónze manier willen oplossen is denk ik juist de oorzaak dat we in zo’n verwarde wereld leven. Het ging in het paradijs al mis toen we ervoor kozen om tóch de appel te eten. Daarom staan er dus zoveel gewelddadige verhalen in de Bijbel. God wil dat niet, Hij had toch het paradijs gemaakt. Maar Hij wil ons wel bijstaan als we Hem zoeken. Ik denk dat het slim is om dat te doen. Wel:Kom!

22-8-2020
Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek: Dorpskerk Bathmen Monument van het jaar?!

BATHMEN-OKKENBROEK – De Dorpskerk van Bathmen is één van de vijf gebouwen, die kans maakt om op 11 september winnaar te worden van de verkiezing ‘Deventer monument van het jaar’. Van 1 tot en met 10 september is er de mogelijkheid om te zorgen dat dit gebeurt.  

Er waren vijftien aanmeldingen. Dat de jury de Dorpskerk in Bathmen een plek bij de laatste vijf gaf, is al mooi. En zeker ook omdat de andere vier overgebleven gebouwen allemaal in de stad Deventer zelf te vinden zijn. Maar als winnaar uit de bus komen zou helemaal een prachtige waardering zijn voor dit kerkgebouw, waarvan de historie teruggaat tot 1260. Ook deze zomer uitten toeristen zich enthousiast over buiten- en binnenkant van de kerk. Zo zijn in het koor van de kerk muurschilderingen uit de vijftiende eeuw en fraai decoratief schilderwerk op de gewelven.
Voor Battummers zelf is de kerk een baken in het dorp, dat niet alleen gedragen wordt door de Bathmense kerk- en dorpsgemeenschap, maar ook door de stichting Vrienden van het monument de Dorpskerk Bathmen. Kinderen op de basisschool maken al vroeg kennis met de kerk tijdens een rondleiding, waarbij het beklimmen van de toren extra leuk is. En door de inrichting met stoelen is de kerkzaal naast de kerkdiensten flexibel te gebruiken voor concerten en exposities. Wees op zondag of doordeweeks wel:kom, staat dan ook altijd tot besluit van deze groene stukjes.

Maar tot slot nu natuurlijk de oproep om je stem uit te brengen voor Dorpskerk Bathmen Monument van het jaar! Dat kan van 1 tot en met 10 september op de website Deventerverhaal.nl


14-8-2020
Nieuwe energie.

Zo rond de vakanties wensen we dat elkaar vaak toe. Neem –als het kan- even afstand, letterlijk en figuurlijk, van werk, van school, van huis, van tuin en van alle dagelijkse beslommeringen. Laat alles los. Geniet om er even tussenuit te zijn. Een andere omgeving. Een andere horizon. Nieuwe vergezichten. Dat alles zorgt ervoor dat we onze accu weer kunnen opladen. Zo kom je –als het meezit- aan nieuwe energie. En soms ook aan nieuwe inspiratie. Je komt op andere plekken, het hoeft niet eens heel ver weg of in het buitenland te zijn. Anders dan “normaal”. Fris en fruitig. Het geeft nieuwe energie. Nieuwe ideeën. Zodat we er weer tegenaan kunnen. Er weer zin in krijgen. Zodat alles weer zinvol is of zinvol wordt.
Fantastisch als de zomerperiode dat kan opleveren! Zelfs in dit jaar. Een jaar, waarin alles anders is. Een jaar, waarin het oude normaal niet meer normaal is. En het “nieuwe normaal” ook lang niet altijd en door iedereen als vanzelfsprekend of als wenselijk wordt ervaren. We moeten afstand houden. We mogen elkaar niet omhelzen. En begroeten doen we met een knikje of met een elleboog. Niet normaal, toch? En toch. Ondanks alles is er gelukkig altijd en overal ruimte voor nieuwe energie. Op allerlei plekken kun je die opdoen. Ver weg, maar ook gewoon dichtbij. In onze dorpskerken in Bathmen en in Okkenbroek. Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar toch. Laat je verrassen. En stap gerust eens binnen. Elke zondag zijn bijna al onze vestigingen open.
Wees: welkom!

 
terug