Contactgegevens

Wat Wie Mailadres
Voorzitter Frits Mandersloot voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba Margreet Vierhouten scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant vacant predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker Hanneke Overduin pastoraalwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Taakgroep Pastoraat Janneke van Schooten pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
College van kerkrentmeesters André Olden kerkrentmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
Taakgroep jeugd en jongeren Thea Meijerink jejo@kerkbathmenokkenbroek.nl
Provider Marianne Oene provider@kerkbathmenokkenbroek.nl
Taakgroep vieringen Janneke van Schooten vieringen@kerkbathmenokkenbroek.nl
Bezinning en ontmoeting Ali Westera bezinningenontmoeting@kerkbathmenokkenbroek.nl
Taakgroep kerk en samenleving - k-en-s@kerkbathmenokkenbroek.nl
Taakgroep communicatie - communicatie@kerkbathmenokkenbroek.nl
ZWO Gera Ploeg zwo@kerkbathmenokkenbroek.nl
Redactie Baoken Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Mededelingen voor de zondagsbrief

Liesbeth Meijer
Géke Veldwachter
Janneke van Schooten
mededelingen@kerkbathmenokkenbroek.nl
Organist / kerkmusicus Ingeborg van Dokkum organist@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerkelijk bureau / ledenadministratie

Griet Wartena kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosters André Olden koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Verhuur van kerkgebouwen André Olden verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
 


Sectie indeling pastorale teams:

* pastoraal team Okkenbroek

* pastoraal team Bathmen Binnen:

De Enk, Kuiperij, Centrum, Schipbeek, Oranjewijk

* pastoraal team Bathmen Buiten

Dorth, Zuidloo, Apenhuizen, Loo, de Schoolt, Oude Molen


Contactformulier

Door middel van bovenstaande mailadressn of onderstaand contactformulier kun je contact met ons opnemen.

Uw naam  
Uw emailadres  
Uw vraag en/of opmerking  
Aan wie is uw vraag gericht?