College van Diakenen College van Diakenen
In het voetspoor van onze Heer zien we het als opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van mensen. Mooi gezegd, maar hoe doen we dat? Kerkzijn doen we samen en de diaconie stimuleert ons om hier over na te denken. Ze vraagt ons om ons in te zetten voor mensen in nood, dichtbij en veraf. De diaconie is nauw verbonden met de eredienst en heeft daarin een unieke taak en rol. Bijvoorbeeld in de voorbede: welke diaconale nood heeft aandacht nodig? Voor welke diaconale initiatieven mogen we God danken? Bij de collecte helpen diakenen gaven te delen.
 
De diaconie heeft de volgende taken:
  • bezinning op diaconaat;
  • helpen bij de voorbereiding van de eredienst, waaronder de viering van de maaltijd van de Heer;
  • steun verlenen aan mensen in armoede;
  • ondersteuning commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
terug