Wat en Wie Mailadres / web / telefoon
Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97
7437 ZH Bathmen
www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter
Frits Mandersloot
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel 0570-540 294
Scriba
Margreet Vierhouten
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel 06 509 487 11
Penningmeester
Marian Jansen
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl  
tel 0570-551675
Predikant
Gert Wijnstok,
Hanneke Diermanse
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel 06 104 598 83
tel 06 125 302 81
Kerkelijk werker
Hanneke Overduin
pastoraalwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel 0570-854652  06 50968134
Taakgroep Pastoraat
Janneke van Schooten
pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
06 134 609 11
College van kerkrentmeesters
André Olden
kerkrentmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
06 116 087 14
Taakgroep jeugd en jongeren
Gert Wijnstok
jejo@kerkbathmenokkenbroek.nl
06 104 598 83
Taakgroep vieringen
Janneke van Schooten
vieringen@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel 06 134 609 11
Bezinning en ontmoeting
Ali Westera
bezinningenontmoeting@kerkbathmenokkenbroek.nl
Bathmen-Okkenbroek-Lettele
Tonny Oplaat
 
Vespers
Bram Donkers
 
Taakgroep communicatie communicatie@kerkbathmenokkenbroek.nl
ZWO
Gera Ploeg
zwo@kerkbathmenokkenbroek.nl
Redactie Baoken
Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl


06 134 609 11
Mededelingen voor de zondagsbrief
Liesbeth Meijer
Géke Veldwachter
Janneke van Schooten
mededelingen@kerkbathmenokkenbroek.nl


06 134 609 11
Organist / kerkmusicus
Ingeborg van Dokkum
organist@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk bureau / ledenadministratie / aan- of afmelden kerkblad “Boaken”
Griet Wartena
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

tel 0570 542 779  06 188 327 65
Koster
André Olden
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Verhuur van kerkgebouwen
André Olden
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Sectie indeling pastorale teams:
Bathmen-Binnen
 
pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ouderling:
Géke Veldwachter
Janneke van Schooten

06 103 628 99
06 134 609 11
De Enk
Sectie-Coördinator
Gerrie Flierman & Bennie Oonk


0570 633 114 / 0570 546 360
Noord/Kuiperij
Sectie-Coördinator
Willie Klein Ovink & Gerrie de Jong


0570 542 988  /  0570 541748
Centrum
Sectie-Coördinator
Gerard Fransen


0570 654 703
Schipbeek
Sectie-Coördinator
Hanneke Brilman & Henny Borninkhof


0570 542 754  /  0570 542655
Oranjewijk
Sectie-Coördinator
Willie Klein Ovink & Gerrie de Jong


0570 542 988  /  0570 541748
Bathmen-Buiten
pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ouderling:
Ankie Borger

06 346 485 11
Dorth
Sectie-Coördinator
Toos Nikkels


06 302 863 28
Zuidloo
Sectie-Coördinator
Hermien Brinkman


0570 543 175
Oude Molen - Apenhuizen – Loo
Sectie-Coördinator
Elly Meuleman


0570 551 320
Loo – de Schoolt
Vacant
 
Okkenbroek
pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ouderling
Vacant
 
Sectie-coördinator
Mientje Bosman

06 443 101 56
Bezoekgroepen  
Verpleeghuizen / Dijkhuis
HVD
Ziekenhuizen
 


Contactformulier
Door middel van bovenstaande mailadressen of onderstaand contactformulier kun je contact met ons opnemen.

Uw naam  
Uw emailadres  
Uw vraag en/of opmerking  
Aan wie is uw vraag gericht?