Welkom

Welkom
Fijn dat u de website van de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek bezoekt. In het menu bovenin vindt u informatie over de gemeente, de kerkdiensten, bijzondere activiteiten en de kerkgebouwen. Ook kunt u oudere jaargangen van het magazine " 't Boaken"  downloaden en  inzien.

Wensen of opmerkingen over de website? Stuur een bericht naar 

Update Corona-virus


Op 12 en 23 maart heeft de Nederlandse overheid een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Deze maatregelen raken een aantal activiteiten in de kerken te Bathmen en Okkenbroek.

 

Video Kerkdiensten

Op zondag 22 maart hielden wij onze eerste kerkdienst in besloten kring, speciaal gemaakt om thuis te zien of horen via Kerkdienst gemist.nl.

In korte tijd is hard gewerkt om deze mogelijkheid tot stand te brengen, zodat we ook in deze tijd van corona kunnen afstemmen op onze plaatselijke gemeente en hierdoor verbondenheid met elkaar kunnen voelen.

De viering wordt gekenmerkt door orgelspel, Schriftlezing en overweging daarbij. Tijdens de gebeden worden kaarsjes aangestoken met het licht van de Paaskaars. De orde van dienst van deze aangepaste vieringen ziet er zo uit: Orde van dienst in corona-tijd .

Deze "vieringen in besloten kring" worden voorlopig tot en met de Eerste Paasdag gehouden in de dorpskerkt te Bathmen. Er worden camera-opnames gemaakt die u kunt bekijken en beluisteren op https://kerkdienstgemist.nl . Als u op deze link klikt wordt u direct doorgeleid naar Bathmen.

Zie voor details over de vieringen (voorgangers, schriftlezingen) het tabblad Kerkdiensten op deze site.

Palmpasen

Op zondag 5 april is het Palmpasen. Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem nodigt dan altijd uit tot het houden van een feestelijke Palmpasenoptocht in Okkenbroek. Maar vanwege de coronacrisis blijft het nu stil. Wel is er weer een besloten viering in Bathmen, die wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Om toch een symbolische kring van verbondenheid met elkaar te vormen, nodigen we u/jou uit om een foto van jezelf te mailen naar . Tijdens de viering plaatsen we die dan op de stoelen rondom het liturgisch centrum. Voor de orde van dienst: zie de pagina Kerkdiensten .

Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2948815665157553&id=322981921074287 .
 

(Toch geen) openstelling kerken vanwege corona risico

Samen één
 
Ik heb net de viering van vanmorgen van thuis uit gevolgd. Hoewel het natuurlijk veel fijner zou zijn geweest om elkaar in onze kerken te treffen, is dit voor deze spannende tijden een prima alternatief. Ik ben heel blij met de uitzendingen met het beeld erbij.
 
Verder blijft de ontwikkeling van de coronacrisis nog heel spannend. Afgelopen week is er een nieuwsbrief rondgebracht bij alle gemeenteleden van PG Bathmen Okkenbroek. Uit reacties van gemeenteleden (natuurlijk met onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter) bleek al wel dat iedereen zich wil houden aan de regel om zoveel mogelijk thuis te blijven. In de nieuwsbrief stond dat vanaf 30 maart de kerk weer opengesteld zou kunnen worden om een plek te bieden van stilte, rust en vertrouwen. En waar een kaarsje aangestoken zou kunnen worden. Na verdere afweging afgelopen dagen heeft het moderamen besloten hiermee nog te wachten. We willen eerst verdere berichtgeving door de overheid afwachten en daarna opnieuw bekijken wat mogelijk is. Dat betekent op dit moment vooralsnog het volgende:
  1. Elke zondag een viering in de dorpskerk in Bathmen die live te volgen is via kerkdienstgemist.nl. Bij deze viering zijn in de kerk alleen voorganger, ouderling, diaken, lector, organist en beeld- en geluidmensen aanwezig, natuurlijk allemaal op gepaste afstand van elkaar.
  2. De meditatiemomenten kunnen in de kerk doorgang vinden. Deelnemers zijn bekend, en ook hier geldt natuurlijk het volgen van hygiëne maatregelen.
  3. Vooralsnog geen verdere openstelling van de kerk. Zodra we denken dat het verantwoord is om de kerk weer open te stellen voor stilte en aansteken van een kaarsje zullen we dat bekend maken.
Tot slot, het is goed om te horen dat er al diverse mensen hun mailadres doorgegeven hebben. Zo kunnen we als kerk ook in direct contact met gemeenteleden melding maken van veranderingen in de maatregelen. Als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan uw gegevens door aan . Natuurlijk volgende we hierbij ook de regels van de privacy-wetgeving.
 
Het is voor ons allen een periode waarin de normale contacten op een laag pitje staan. Ongetwijfeld wordt dat gemist, contacten met familie, vrienden, buren. Ik las ergens de volgende tekst: Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart laat weten dat je van deze persoon houdt. Ik hoop dat dit bemoediging geeft om deze tijd door te komen.
 
Frits Mandersloot
 

 

Oproep luiden kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Lees meer op de website van de Raad van Kerken

Alle berichtgeving van de Protestantse Kerk rondom de coronacrisis

(S)amen
De kerk dat zijn de leden. De kerk valt of staat met die leden: met hun betrokkenheid, met hun inzet. In voetbaltermen: het kerkgebouw is het stadion, alle (!) leden staan op het veld, de kerkenraad is het coaching-team. Iedereen is welkom op de tribune om toe te kijken. Maar leden van de club staan uiteraard op het veld of zetten zich op een andere manier in voor de club. Uiteraard is een voetbalclub ten dode opgeschreven als er geen leden zijn die het spel meer willen spelen. Dat er dan ook niemand meer komt kijken, spreekt ook voor zichzelf, zelfs al barst de club van het geld. De clou is min of meer dat het bestaansrecht van een kerk afhangt van het gelovige spel van de leden.
Vandaar: kerk-zijn doe je sámen!

Dus: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
  • in de Dorpskerk (Kerkplein) in Bathmen, zondag om 10.00 uur
  • in de Kerk (Oerdijk) in Okkenbroek, zondag om 9.30 uur (mei t/m september) of 10.00 uur (winterperiode)

Wel:kom!