Welkom

Welkom
Als dorpskerk willen wij kerk in, van en voor onze dorpen zijn. Samen met andere dorpsgenoten op eigentijdse wijze kleur geven aan het samenleven in het Sallandse Bathmen, Okkenbroek en het buitengebied hieromheen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen. Die lezen wij als verhalen van mensen zoals wij, vandaag de dag.
Wij brengen in: twee historische kerkgebouwen, veel vrijwilligers en een paar professionals. Doe je mee?

Over onze activiteiten kun je onder meer in Brandstof lezen. In het seizoen 2022-2023 zijn een aantal daarvan rond het jaarthema ‘Aan tafel!’     

Gemeente-avond op woensdag 22 maart vanaf 19:45 in de Dorpskerk

De gemeenteavond is de mogelijkheid om samen te praten over wat er in onze kerk allemaal gebeurt.
Kijk snel op de agenda van 22-maart om te zien dat hier belangrijke onderwerpen aan bod komen!

Veertigdagentijd

In het kerkelijk jaar zijn we in de Veertig Dagen, de voorbereidingstijd van Pasen. Om deze tijd op de website zichtbaar te maken, plaatsen we elke week een foto en korte  beschouwing van het hongerdoek ‘Samen aan tafel’. Dit hongerdoek werd in de jaren negentig gemaakt door de Duitse kunstenaar Sieger Köder en was toen te zien tijdens kerkdiensten in Bathmen. Sindsdien hangt het daar in de bovenzaal.Op het hongerdoek zijn van Jezus alleen zijn verwonde handen met daarin het brood te zien en de weerspiegeling van zijn gelaat in de beker wijn. Dit tweede doet denken aan de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Volgens hem is het de roeping van de mens om zich te laten aanspreken door de ander, de medemens die zich bij uitstek toont in haar-zijn gelaat. Deze ander doet een appél op mijn goedheid. Dit appél is zo sterk dat je de Ander met hoofdletter A gaat schrijven. Je wordt er zeven keer barmhartig van en gaat de hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken en gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Meditatie tijdens de 40-dagen tijd

Tijdens de 40-dagen tijd is ieder welkom voor een korte meditatie in de Dorpskerk, op weekdagen om 6:30 's morgens en op zaterdag om 7:00 's morgens.
 

Veertigdagenactie voor Moldavië


In deze Veertig Dagen vragen wij met Kerk in Actie aandacht voor Moldavië. Kijk hier een filmpje over één van de projecten daar die met financiële bijdrage uit ons land wordt ondersteund. Wil jij ook bijdragen, geef dan op de rekening van onze ZWO: NL60 RABO 0305737155 o.v.v. Moldavië.

 

 

Noaberkasten in Bathmen,Okkenbroek en Lettele

Lees hier meer!

Avondwake

Meteen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn we begonnen met een wekelijkse avondwake op woensdag. De oorlog duurt voort. En er is veel meer bijgekomen waar grote zorgen om bestaan, zoals stikstofcrisis, energieprijzen en vluchtelingenopvang. Ook hierop willen we in de avondwake de aandacht richten. Je kunt een kaarsje aansteken, luisteren naar muziek en stil worden. Ook zoeken we altijd naar een eigentijdse tekst.

Wanneer: elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 u
Waar: Dorpskerk Bathmen

Na afloop is er mogelijkheid voor eventueel een gesprek.

Website-wensen...

Jullie wensen of opmerkingen over de website? Stuur een bericht naar  website@kerkbathmenokkenbroek.nl.

terug