Kerk Okkenbroek Kerk Okkenbroek

De kerk van Okkenbroek is in 1904 gebouwd in Neo-Renaissance stijl. De kerk staat op een kunstmatige bult in het kern van het dorp Okkenbroek.

Okkenbroek groeide pas halverwege de 19e eeuw uit tot een klein dorp dankzij grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper. Deze huzaren luitenant en zoon van een oud burgemeester van Deventer besloot omstreeks 1850 tot de bouw van een kerk, een smederij en een molen. Smederij en molen kwamen er in 1852. Voor de kerk stelde hij grond en geld beschikbaar, maar hij vond dat anderen ook moesten bijdragen. Uit de verre omtrek kwamen donaties binnen, maar het duurde nog meer dan 50 jaar voordat kerk en pastorie werden gebouwd. Dit was de eerste echte aanzet tot de verdere ontwikkeling van wat toen nog ’t Hooge Velt werd genoemd.

De hallenkerk is opgetrokken uit rode machinale baksteen onder een zadeldak met grijze Hollandse pannen. Het is een forse zaalkerk met aan beide lange zijden een door een topgevel afgesloten dwarskap. Inwendig ontstaat hierdoor de indruk van een kruiskerk. Uit de voorgevel springt een smalle duidelijk gevormde ingang naar voren die overgaat in een forse achtzijdige bakstenen geveltoren.

De kerk is begin 21e eeuw gerestaureerd en sindsdien Rijksmonument. Voor meer details:
https://reliwiki.nl/index.php/Okkenbroek,_Oerdijk_228_-_Dorpskerk

De stichting Vrienden van de kerk in Okkenbroek zet zich in voor het behoud van deze kerk met consistorie en pastorie.

terug