Gedachte van de week Gedachte van de week

14-9-2021: de gedachte van de week

‘Ik ben niet zo kerks, maar dat wil niet zeggen dat ik niets met de kerk heb….’
Deze uitspraak krijg ik nog al eens van mensen te horen als ik hen als pastor een bezoekje breng of als ik hen ontmoet zomaar bij een activiteit in het dorp of na afloop van een rouwviering.
Meestal antwoord ik dan dat dát ook niet hoeft, maar dat we als kerkelijke gemeente voor iedereen open staan: meelevend of niet.
De zoektocht naar zingeving is immers voor elk mens anders en kent vaak voor ieder ook een eigen invulling.
Aan de start van dit nieuwe kerkelijke seizoen spelen we daar op in.
We hebben tal van activiteiten op stapel staan waar ieder vrij aan kan deelnemen. Bijvoorbeeld een stamtafel op vrijdagochtend waar actueel nieuws wordt besproken, gespreksgroepen, lezingen, meditatie maar ook een prachtige vertelvoorstelling en films om over door te praten.
In het boekje ‘Brandstof’ wordt het hele aanbod voor bezinning en ontmoeting voor het komende seizoen aangeboden. Ze liggen in de kerken maar ook in de bibliotheek van Bathmen en in het noaberhuus van Okkenbroek.
U kunt ze vrijblijvend meenemen! We hopen met elkaar op waarachtige ontmoetingen, verrassende inzichten en goede gesprekken. Wees wel:kom 😊    
 
terug