zondag 28 juli 2024

Eredienst Bathmen. 6e van de zomer

Datum: 
 zondag 28 juli 2024
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Bathmen

mevr. Hanneke Overduin (Okkenbroek)


Collectedoel: Albert Schweitzerfonds
Ondersteuning van ontwikkelingslanden moet gericht zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer, gebaseerd op “Eerbied voor het leven ”steunt het fonds daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidszorg gerelateerde initiatieven en passende bijdragen. De focus ligt daarbij pop Sub-Sahara Afrika. Met behulp van microgiften wordt getracht de gezondheid van zoveel mogelijk mensen in Sub-Sahara Afrika te verbeteren.  
 

terug