woensdag 2 maart 2022

Open kerk voor Ukraine

Datum: 
 woensdag 2 maart 2022
Tijdstip: 
 17:30  - 20:00
Locatie: 
 Bathmen

Klokluiden en open kerk vanwege oorlog Oekraïne


De Raad van kerken in Nederland heeft alle kerken gevraagd om op woensdag 2 maart tussen 17.15 en 17.30 uur de kerkklokken te luiden vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat doen we ook in Bathmen en Okkenbroek.
In de kerk van Bathmen kun je daarna om 17.30 uur kijken naar het gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne, dat plaatsvindt in de Domkerk in Utrecht. Samen kijken schept verbinding en laat gezamenlijk bidden.
Aansluitend vindt om 18.00 uur de sobere maaltijd plaats die al langer stond gepland vanwege het begin van de Veertigdagentijd. Zie hiervoor het bericht onder Veertigdagentijd.
Tussen 19.00 en 20.00 uur is de kerk in Bathmen open en kun je een kaarsje aansteken vanwege de oorlog in Oekraïne. Rond 19.30 uur gaan we in het koor daar een paar Taizéliederen zingen, waaronder: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’.

Doe je mee?

Zolang de oorlog duurt, is de kerk op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur hiervoor open.

terug