Contact Contact
Vraag je je af wat de kerk voor jou kan betekenen of jij voor de kerk?
Laat het ons weten. We horen en zien je graag!
Wat Wie Contactgegevens

Rouwen, trouwen, dopen, zingeving, begeleiding. En in  een crisis-situatie.
Pastores:
Gert Wijnstok

Hanneke Diermanse
 
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
06 104 598 83

06 125 302 81
 

Wel en wee

Pastoraat
Janneke van Schooten

pastoraat@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: 06 134 609 11

Bestuurszaken
Frits Mandersloot (vz.)

Henk van der Kolk (secr.)

Marian Jansen (fin)
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: (0570) 54 02 94
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: (0570) 55 17 99

penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: (0570) 55 16 75

Facilitaire zaken
College van kerkrentmeesters
André Olden
kerkrentmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: 06 116 087 14

Praktische hulpvragen

Diaconie
Tonny Oplaat

diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl 
tel: (0570) 54 12 60

Luchtpost en ansichtkaarten

Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Postbus 97
7437 ZH Bathmen
Bezoekadres:
Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen
Oerdijk 228, 7435 PT Okkenbroek

Nog een aantal praktische contactgegevens:
Wat Wie Contactgegevens
Ledenadministratie, aan- en afmelden kerkblad ‘Boaken’ Kerkelijk bureau
Griet Wartena
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: (0570) 54 27 79 / 06 188 327 65
Verhuur kerkgebouwen André Olden verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
tel: 06 116 087 14
Kopij Redactie Baoken redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Website Webmaster (Fokke Meima, Michiel Roeleveld) website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerkmuziek en cantorij
Organist / kerkmusicus
Ingeborg van Dokkum
organist@kerkbathmenokkenbroek.nl

De verschillende werkgroepen hebben een eigen mailadres:
Wat Wie Contactgegevens
ideeën voor jongerenwerk Jeugd & jongeren jejo@kerkbathmenokkenbroek.nl
ideeën voor kerkdiensten Vieringen vieringen@kerkbathmenokkenbroek.nl
ideeën voor activiteiten Bezinning en ontmoeting bezinningenontmoeting@kerkbathmenokkenbroek.nl
hulp wereldwijd ZWO (werelddiaconaat) zwo@kerkbathmenokkenbroek.nl

 
terug