Gedachte van de week Gedachte van de week

24-1-2023

‘NIEUWE WEGEN GAAN’

Het jaar 2023 is bijna alweer één maand oud bij het verschijnen van deze krant.
Ik weet niet hoe het u vergaat en hoe het met uw goede voornemens staat, maar wij zijn als kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele vol goede moed nieuwe wegen ingeslagen. En dat bevalt goed!

Misschien is het u al opgevallen: we zijn als kerken veel minder naar binnen gericht en willen graag middenin de samenleving van onze dorpen staan. Om elkaar beter te leren kennen en te waarderen in hoe we van betekenis kunnen zijn voor onze dorpen en voor elkaar. Iedere vereniging, elke vrijwilligersvoorziening in de dorpen heeft het beste met zijn inwoners voor. Ze willen verbinding en saamhorigheid brengen. En dat geldt net zozeer voor onze kerken.

  • We zijn daarom bij de start van dit nieuwe jaar met bovengenoemde dorpsinstanties zogenaamde ‘tafelgesprekken’ begonnen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.
  • We kijken of we onze oecumenische diensten komend jaar kunnen uitbreiden.
  • We starten een ‘projectkoor’ om onze gezamenlijke BOLdiensten te ondersteunen. BOL staat voor Bathmen, Okkenbroek en Lettele.
  • We voelen betrokkenheid bij al het onrecht in deze wereld en organiseren daarom iedere woensdagavond een wake in de Dorpskerk van Bathmen.
  • We voelen ons als dorpsbewoners ook verantwoordelijk voor elkaar en hebben daarom bij elke kerk een ‘noaberkast’ geplaatst en voor de wintermaanden in Okkenbroek een warme kamer ingericht.
  • We zorgen in onze kerken en/of wijkcentra/noaberhuizen dat er ontmoetingen kunnen plaatsvinden binnen allerlei doelgroepen in onze dorpen: jong, oud, immigranten, alleengaanden en jonge gezinnen.

Deze ontmoetingen zijn voor álle dorpsbewoners bedoeld, dus houdt de informatie hieromtrent in de gaten…
Want sámen zijn we het dorp, sámen zijn we de kerk: ieder op z’n eigen manier maar met elkaar verbonden!

terug