woensdag 9 maart 2022

Een drieluik over dankbaarheid

Datum: 
 woensdag 9 maart 2022
Tijdstip: 
 19:45
Locatie: 
 Dorpskerk Bathmen

Het onderkennen van het goede dat je al hebt in je Ieven, is de basis voor alle overvloed - Eckhart Tolle

Is dankbaarheid een doekje voor het bloeden? Het werkt averechts, wanneer je niet goed in je vel zit en je te horen krijgt dat je toch dankbaar zou moeten zijn voor alles wat je nog wel hebt. Dankbaarheid is zo niets anders dan een doekje voor het bloeden, dat ons door anderen wordt opgelegd. Dat werkt niet.Toch laat veel onderzoek zien dat goed gepraktiseerde dankbaarheid een krachtig middel kan zijn om het leven intensiever en vreugdevoller tegemoet te treden, óók bij situaties die pijn en  angst veroorzaken .
Tijdens drie avonden willen we ons op drie verschillende manieren verdiepen in 'dankbaarheid':
Op de eerste avond doen we dat door met elkaarhet Bijbelverhaal van Ruth te beleven: haar momenten van bitterheid en dankbaarheid. Wat we ervaren proberen we vervolgens creatief vorm te geven.
Tijdens de tweede en derde avond benaderen we het thema dankbaarheid enerzijds vanuit een theologisch perspectief , anderzijds vanuit een psychologische invalshoek.
Ook deze avonden zullen interactief zijn. Kunnen deze avonden voor ons een aanzet geven om ons te gaan oefenen in dankbaarheid  als levenshouding ?
lndien gewenst wordt er na een wat langere periode nog een terugkombijeenkomst gepland om ervaringen met het oefenen van een dankbare levenshouding uit te wisselen.
Onder leiding van Ingrid de Zwart, theoloog en Cora Krispijn , psycholoog

Contactpersoon: Ali Westera.

terug