zondag 15 oktober 2023

Eredienst Bathmen

Datum: 
 zondag 15 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00:00  - 11:00:00
Locatie: 
 Bathmen

ds. Deddy van Alphen-Ubbels - Warnsveld

De dienst online volgen? Ga naar kerkdienstgemist Bathmen  of Okkenbroek
Voor de volldige kerkbrief klik  hier.

collecte: 15 oktober Dorcas
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen ze Jezus Christus. Zij werken aan verandering op 3 niveaus. Ze creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En ze bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.Zij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar  zij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. Ze hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen ze noodhulp en dragen ze bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren ze in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat ze doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.
 

terug