zondag 19 maart 2023

Eredienst Bathmen, 4e zondag van de 40-dagentijd

Locatie: 
 Bathmen
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

ds. Gert Wijnstok. Organist: Ingeborg van Dokkum-Prins

Voor de volledige kerkbrief klik  hier .
De dienst online volgen? Ga naar kerkdienstgemist Bathmen  of Okkenbroek

Collectedoel:

19 maart Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer
Hoewel de Nederlandse overheid burgers een minimaal bestaansniveau garandeert, kunnen er situaties ontstaan, waarin mensen in acute financiële problemen terecht komen, Problemen kunnen ontstaat door achtersatallige betalingen of opeenstapeling van schulden, met als gevolg dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen en zelfs huisuitzetting. Soms is er geen geld meer om in eigen levensonderhoud te voorzien. Bestaande financiële regelingen zijn niet altijd toereikend of niet direct beschikbaar en leningen onbetaalbaar. Het Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer kan helpen in dergelijke noodsituaties en steun bieden in de eerste levensbehoeften. Het Diaconaal Noodfonds is voor iedereen, die als inwoner ingeschreven is in de gemeente Deventer en bij uitzondering ook voor anderen. Het geld voor het Noodfonds wordt bijeengebracht door kerken  en andere geloofsgemeenschappen uit Deventer en bijbehorende dorpen, die zich aan het Noodfonds hebben verbonden.

terug