zondag 12 februari 2023

Eredienst Bathmen, 6e zondag van Epifanie

Locatie: 
 Bathmen
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

ds. Siebe Roozenboom (Holten)

Collectedoel: KIA noodhulp Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk de boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren ben nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.  Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

terug