zondag 19 februari 2023

Eredienst Okkenbroek, 7e zondag van Epifanie

Locatie: 
 Okkenbroek
Tijdstip: 
 10:00  - 11:00

ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer. Kindernevendienst.

Collectedoel: Bloemen voor zieken
Deze collecte is bestemd voor onze eigen diaconie, onderdeel bloemen voor zieken. Op zondagmorgen staan wij stil bij degenen die in het ziekenhuis verblijven of verbleven, tobben met een handicap of een chronische aandoening. Een beetje extra aandacht, zoals de bloemengroet namens de gemeente, zal deze mensen zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te maken vragen wij uw financiële steun zodat wij hen het gevoel kunnen geven er toch gewoon bij te horen.

terug