Gedachte van de week

Gedachte van de week

6 juni 2023

Hebben we contact?
Afgelopen week stond er in mijn krant een artikel over de toename van haat in onze samenleving. Haat is een extreme emotie. Dat veel mensen boos en teleurgesteld zijn, zich niet gehoord voelen kan ik wel inkomen. Maar om dan haatgevoelens richting personen te gaan koesteren….. In het artikel probeerde men te achterhalen waarom dit fenomeen zijn kop opsteekt. En ja, Social Media hebben daar een belangrijke rol in. Mede omdat daar meningen ongefilterd een platform krijgen.
Wat te doen om dit tegen te gaan? Verbinding zoeken!
In Mattheüs 9 waar we komende zondag uit gaan lezen maant Jezus zijn leerlingen om vooral buiten hun eigen kring aan het werk te gaan. Dus niet in hun eigen bubbel te blijven. Verbinding zoeken. De kerk als gebouw wil een plek zijn waar je terecht kan voor zingeving, en inspiratie. De kerk als gemeenschap zou juist buiten de kerkmuren zichtbaar moeten zijn. Van zich laten horen als groepen of meningen over de grenzen van vrede en recht gaan. Op zoek gaan naar mensen of groepen die zich niet gehoord of gezien voelen in onze dorpen. Hoe dat vorm te geven zijn we over aan het nadenken in onze kerk. Zondag kunnen we mogelijk al inspiratie opdoen in de dienst om 10.00 uur. Wel:Kom!23 mei 2023

De geest krijgen…..

Kent u die uitdrukking? De geest krijgen. Als je de geest krijgt, dan gebeurt er wat. Je komt in beweging, je krijgt (zomaar en schijnbaar uit het niets) een geweldig idee. Of nieuwe inspiratie. Het valt je toe. Waar het vandaan komt? Niemand die het weet. Ineens schiet “iets” je te binnen. Is het een ingeving? Het is als een vuurtje, dat oplaait. Een vuurtje, dat je nieuwe energie geeft. Misschien is het wel een “heilig” vuurtje? Dat zich ook nog eens als een lopend vuurtje kan verspreiden. Zodat van het een het ander komt.

Komend weekend is het Pinksteren. Ook in onze kerken staan we hier bij stil. Maar weten we eigenlijk nog wel waarom we Pinksteren vieren? En waar het Pinksterfeest in wezen om gaat? Met Pinksteren vieren we dat God Zijn Geest aan ons als mensen heeft gegeven. Om ons te inspireren, om ons in beweging te zetten, zowel letterlijk als figuurlijk. Om ons te helpen elke dag het goede te doen. Gods Geest als een geweldig geschenk. Gratis beschikbaar voor iedereen, die het maar geloven wil. Een heilig vuur, dat in ieder van ons kan branden. Een heilig vuur, dat nooit meer dooft!
Geweldig dat er na Kerst, na Pasen en na Hemelvaart ook Pinksteren is. Het feest van de Geest. Laat je begeesteren. Laat je inspireren. En wees wel:kom!
Zondagochtend 10 uur in de dorpskerk te Bathmen.

 

terug