Gedachte van de week

Gedachte van de week

5 december 2023
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Stel je eens voor. Een wereld zonder liefde, zonder hoop en zonder geloof. Mensen, die elkaar alleen nog maar hartgrondig en hartstochtelijk haten. Mensen (al dan niet op de vlucht), die elke hoop zijn kwijtgeraakt. Mensen, die nergens meer in geloven. Mensen, die nergens meer zin in hebben en die nergens meer zin in zien. Ieder voor zich. En niemand voor ons allen. Alleen al de gedachte aan zo’n wereld bezorgt je toch de koude rillingen over je hele lijf.

Gelukkig is de werkelijkheid niet zo somber en donker als hiervoor geschetst. Er zijn gelukkig altijd wel ergens lichtpuntjes. En er zijn gelukkig ook altijd weer vindplaatsen van hoop, liefde en geloof. In het groot en in het klein. Gewoon om de hoek. Een buurvrouw of buurman die naar je omkijkt en voor je klaarstaat. Een collega of vriend(in), die je even opbelt en die je vraagt hoe het met je gaat. Mensen, die oprecht en werkelijk geïnteresseerd zijn in de ander. Die jou als naaste zien en als noaber.

Eén van de vindplaatsen van geloof, hoop en liefde is ook de kerk, die gelukkig nog altijd aanwezig is in bijna al onze dorpen. En ook al zullen er de komende jaren in heel veel dorpen kerken worden gesloten, dan nog blijven er heel veel vindplaatsen van liefde, hoop en geloof over. Simpelweg omdat er -gelukkig- in onze dorpen heel veel mensen zijn, die met of zonder een kerkgebouw, zullen blijven omzien naar de ander. Mensen, die onvermoeibaar op zullen blijven komen voor alles en iedereen die kwetsbaar is en die hulp en bescherming nodig heeft. Mensen, die nooit zullen berusten in onrecht, in armoede, in uitsluiting, in honger, in geweld, in oorlogen of in de voortschrijdende aantasting van de natuur en van onze leefomgeving. Dichtbij en ver weg. Mensen, die -ondanks alles- uit volle overtuiging met elkaar het lied willen blijven zingen over licht, over hoop en over vrede: “licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft”. Op naar de Kerst. Feest van vrede, van hoop en van licht. Elke week een extra kaarsje erbij. Aanstekelijk én inspirerend. Doe je ook mee? Weet je wel:kom!

28 november 2023

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Laten we eerlijk zijn. Het liefst maken we als mens allemaal onze eigen keuzes en bepalen we zelf wel wat we willen gaan doen. Iedereen heeft er een gruwelijke hekel aan als anderen ons de wet gaan voorschrijven. Natuurlijk: op papier zijn we allemaal voorstander van samenwerking en van open overleg op basis van gelijkwaardigheid. Maar ondertussen.

Ook als kerkgemeenschap bepalen we het liefste alles zelf. En trekken we ons vanouds en van nature graag -en dan vooral op de zondagmorgen- terug in onze eigen bubbel. En trekken we ons terug in onze eigen, vaak prachtige historische kerkgebouwen. Daar laten we ons dan bemoedigen en inspireren door met elkaar (de pannen van het dak) te zingen, te luisteren naar de prachtige verhalen uit de Bijbel en drinken we na afloop van de dienst nog een gezellig kopje koffie of thee. Niks mis mee, zou je zeggen. Toch beseffen we als “kerkmensen” en als geloofsgemeenschap steeds meer dat we ons hiermee wel heel erg afsluiten voor alles wat zich buiten de veilige en dikke muren van de kerk om ons heen afspeelt. Dat voelt niet goed. En dus zijn we inmiddels volop bezig met het -in figuurlijke zin- opengooien van de ramen en de deuren van de kerk. En willen we op allerlei manieren op zoek naar de verbindingen tussen kerk en dorp. Ongeveer een jaar geleden zijn we daar mee begonnen. Met allerlei boeiende, verrassende en positieve resultaten tot gevolg. Kerk en dorp blijken elkaar op heel veel verschillende manieren te kunnen aanvullen en verrijken.
Eén van de concrete manieren waarop dit kan, is het organiseren van een avondprogramma, waarin we -met iedereen die dat wil- eerst gezellig samen eten, daarna samen naar een film kijken, die er toe doet, om die tenslotte nog met elkaar na te bespreken (wat sprak je aan, wat viel je op, wat heeft jou geraakt, enz.). Aankomende donderdag 30 november houden we in Okkenbroek in dorpshuis Ons Centrum zo’n avond. Iedereen is welkom! Inloop is vanaf 17.30 uur. Samen eten vanaf 18.00 uur, gevolgd door de film die zo rond 19.00 uur zal worden vertoond. Wil je meer weten? Of wil je je alsnog aanmelden om er ook bij te zijn? Dat kan. Graag zelfs. Neem dan even contact op met Theo Overduin, tel. 06-82711812, email: overduintheo1@gmail.com

21 november 2023

Actie Kerstengel

De afgelopen jaren hebben we gemeenteleden en dorpsgenoten kunnen verrassen met de Actie Kerstengel. Ook dit jaar horen we graag of u daaraan mee wilt doen.
En of u mensen kent, voor wie deze winter de kerstperiode ook een zware periode kan zijn.
Om hen te laten weten dat wij aan hen denken en om hen in de Kersttijd een hart onder de riem te steken, zullen we met vrijwilligers de Kerstengelen verspreiden.
Doet u mee? Het is een stukje warmte van mens tot mens. U zult er geen spijt van krijgen, maar merken dat de kerstgedachte nog altijd springlevend is.

Opgave voor deelname en het doorgeven van namen voor de kerstengelen-groet kan bij de diaconie. U kunt een diaken aanspreken, of bellen naar:
Tonny Oplaat tel. 0570-541260 of 06-13166996 en mailen naar het algemene mailadres: diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl


14 november 2023
Leven na de dood?

November is de maand waarin we in de kerken de overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Het is een moment waarop we met elkaar samen kunnen stilstaan bij onze dierbaren die niet meer in levender lijve bij ons zijn. Daarvoor is ook de Lichtjesavond op het kerkhof in Bathmen op 26 november a.s. tussen 17.00 uur en 18.30 uur, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Dus gedenk met ons mee.
We weten bij het gedenken ook dat het leven door gaat. We worden geboren en overlijden op een gegeven moment en in de tussentijd zijn we een tijdje onderdeel van het leven. Het is het leven dat eeuwig doorgaat. Het Eeuwige Leven, naar mijn idee. We maken op die manier dus allemaal onderdeel uit van het Eeuwige Leven. Ik vind dat een bevrijdende gedachte, het stopt niet met mijn overlijden. Door dat weten kan ik elke dag oefenen met loslaten, omdat ik weet dat het doorgaat zonder dat ik moet duwen en trekken.
Laatst zag ik de film van de Nederlandse arts Pim van Lommel die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar bijna dood ervaringen. Hij is tot de conclusie gekomen dat ons bewustzijn niet in onze hersenen is opgeslagen, maar dat het ook los van ons lichaam ervaren kan worden. Dat deed mij ook denken aan het Eeuwige Leven. Onze overleden dierbare voelt soms nog zo dichtbij dat het lijkt alsof we iets van haar of zijn aanwezigheid of bewustzijn mee ervaren. Hoe mooi is het om juist ook bij leven op te staan uit de doodsheid van het bestaan om ons leven actief te delen met onze medemens. Naar mijn idee delen we op die manier ons leven ook met de Eeuwige. Laten we elkaar juist in deze donkere dagen opzoeken, bezoeken, verblijden en inspireren tot een licht en levendig bestaan. ‘Ga je mee’? Zo kunnen we elkaar wellicht deelgenoot maken aan het Eeuwige Leven.

7 november 2023
Wat eten we vandaag?

Herkenbaar? Velen van ons beslissen pas in de winkel wat er die avond op het bord ligt. Soms nog best lastig met al die opties waaruit je kan kiezen. Het hele jaar door kan je maken wat je wil, gerechten van over de hele wereld. Best bijzonder toch? Of denk je daar niet over na?
Van oudsher is het traditie om begin november te danken voor alles wat is gegroeid om ons te voeden. Dankdag voor gewas en arbeid. Mensen gingen daarvoor zelfs op woensdagavond naar de kerk. Ook werden en worden er oogstfeesten gehouden. Bijvoorbeeld het Hakselfeest in Okkenbroek. Ik denk dat het goed is om regelmatig na te denken over alles wat ons toe-valt. Het is niet vanzelfsprekend om elke dag fit naar je werk te kunnen en dat je daar (hopelijk) ook plezier in hebt. Het is niet vanzelfsprekend om elke dag genoeg te eten te hebben (en dat nog lekker te vinden ook).
Wij denken dat we veel zaken naar onze hand kunnen zetten. We proberen omstandigheden optimaal te maken om de gewassen te laten groeien en ons lichaam gezond te houden om te kunnen functioneren. Maar uiteindelijk blijft het een wonder als het loopt zoals je had gehoopt. Daar danken we in de kerk God voor. Dat kan zondag in de dienst om 10.00 uur. Welkom! ( Of op een Hakselfeest 😊)

31 oktober 2023

Naoberkasten en warme jassen

Het gaat goed met de naoberkasten! Ze staan er al bijna een jaar, kleine kasten waar buurtbewoners etenswaar in kunnen zetten en anderen wat uit kunnen halen. Het initiatief kwam vanuit de Protestantse Gemeente Bathmen Okkenbroek om te kijken of we in onze dorpen ook concreet aan naoberschap, als buren naar elkaar omzien, invulling kunnen geven. En nu zijn we een jaar verder. Misschien bent u er wel eens geweest om iets te brengen of juist om er iets uit te halen. De drie kasten staan bij de drie kerken: in Bathmen bij het schuurtje linksachter, in Okkenbroek op de bult en in Lettele bij de kerk.

In de Naoberkast staan een aantal basisproducten die kunnen helpen om in het levensonderhoud te voorzien. De producten zijn vooral bedoeld voor mensen die door de hoge prijzen moeite hebben om deze producten zelf aan te schaffen.
Deze producten kunnen zonder betaling uit de kast gehaald worden en er hoeft ook niets genoteerd te worden.
Kunt u producten missen? Kom ze brengen! Hebt u producten nodig? Kom ze halen!

Over geven en delen gesproken: Evenals vorig jaar is er weer een ‘Warme jassen – Inzamel actie’, georganiseerd door Caritas van de Heilige Lebuinusparochie.
De hele maand november kun je terecht op de Botermarkt, Kleine Poot Deventer. Heb je een warme jas nodig? Kom deze dan gratis afhalen. Wil je helpen? Laat dan een warme jas achter. Ook voor sjaals, mutsen en handschoenen kun je hier terecht. Voor wie dat gemakkelijker vindt is er een inzamelpunt aan de Vegerinkskamp 38b, bij Marlies ter Horst (0570-543026 of 06-47684909).

terug