PG Bathmen - Okkenbroek PG Bathmen - Okkenbroek
Als dorpskerk zoeken wij naar manieren om kerk in, van en voor onze dorpen te zijn. We willen samen met andere dorpsgenoten kleur geven aan het samenleven in onze dorpen Bathmen en Okkenbroek en het buitengebied. We laten ons inspireren door Bijbelverhalen over mensen zoals wij. Onze betrokkenheid laten wij zien in de wereld, waar we middenin staan.

We hebben ongeveer 2.000 leden op 1.100 adressen en een paar honderd vrijwilligers die zich op tal van manieren inzetten voor kerk en dorp. De taken zijn verdeeld onder meer dan 40 groepen! Van het besturen van de kerk als organisatie door de kerkenraad tot aan bezoekteams voor ouderen. Van diaconie tot koffieschenken na de dienst, van de werkgroep kerk en landbouw tot de schoonmaakploeg. Mis je ons ergens? Vertel het ons! Doe je mee? Graag!

Wij komen regelmatig bij elkaar om stil te worden, te zingen, te bidden of oude verhalen te lezen. Om na te denken over het leven en zingeving. Om te trouwen en te rouwen. Weet je welkom.

Ons professionele team bestaat uit 2 pastores: de predikanten Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok. Bij elkaar 1,3 fte. Zij stellen zich hier zelf aan je voor.

In onze kerken vinden ook andere activiteiten plaats, zoals concerten. Zoek je een geschikte locatie? Dan is het goed om te weten dat er in de kerk in Okkenbroek 120 mensen in de kerkbanken kunnen zitten; in de kerk in Bathmen staan normaal gesproken 100 stoelen maar er zijn verschillende opstellingen mogelijk tot een maximum van 250.

Onze pastores

Samen met Gert werk ik als predikant in de Protestantse Gemeente Bathmen Okkenbroek (1,3fte). Naast het voorgaan in kerkdiensten is mijn hoofdtaak pastoraat: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde.   
In mijn vrije tijd zing ik in de cantorij en ga ik er graag op uit in de natuur.   
Ik vind Salland prachtig en leer het – op de fiets en lopend – steeds beter kennen.  
Daar kan ik erg van genieten. In contacten met mensen, liederen en natuur ervaar ik God in mijn leven. Vanuit deze ervaring wil ik pastor zijn en in het alledaagse leven zoeken naar sporen van God.    
 

Hanneke Diermanse, predikant
Tel. 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kruisbestuiving typeert mijn werkzame leven in momenteel twee verschillende plaatsen: zowel hier in Salland als ook in het Friese Twijzel ben ik dominee. Daarnaast heb ik als geestelijk begeleider altijd wel een paar mensen in begeleiding. En af en toe begeleid ik groepen in psychodrama.

Elke werkplek of werkvorm daagt me op zijn eigen manier uit. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen bezighoudt en beweegt. Daarin ontvang ik zelf ook veel van de mensen die mijn pad kruisen. En gelukkig maakt kerkelijk of niet-kerkelijk geen verschil om in onze dorpskernen en buitengebieden bezig te zijn met een eigentijdse inkleuring van noaberschap.  

Gert Wijnstok, predikant
Tel. 06 10459883
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
 

Onze organisatie

Onze organisatie drijft op honderden vrijwilligers. We werken met contactpersonen per wijk en vaak zelfs per straat, dat zijn er in totaal meer dan 200. Weet jij wie de contactpersonen in jouw buurt zijn? Vraag maar eens om je heen, je zult verbaasd staan!

Ouderlingen zijn de verbindende schakel tussen de contactpersonen en de kerkenraad. Verbinding is dan ook hun kerntaak. Samen met de vrijwilligers maken zij waar dat we elkaar kunnen zien en bijstaan.

De kerkenraad is het formele bestuursorgaan van de kerk en neemt besluiten. Hij doet dit in samenspel met de verschillende werkgroepen: pastoraat, vieringen, bezinning en ontmoeting, kerk en samenleving, jeugd & jongeren en communicatie.

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de beheersmatige kant van de organisatie, denk aan personeel, financiën en het onderhoud van gebouwen.

Diakenen hebben als taak om te doen wat nodig is voor mensen in knellende situaties, te zorgen dat er beweging in komt. Ze kunnen een stukje met hen meelopen.

Wil jij je ook inzetten voor onze organisatie? Laat het ons weten!
 
terug