PG Bathmen - Okkenbroek PG Bathmen - Okkenbroek
Als dorpskerk zoeken wij naar manieren om kerk in, van en voor onze dorpen te zijn. We willen samen met andere dorpsgenoten kleur geven aan het samenleven in onze dorpen Bathmen en Okkenbroek en het buitengebied. We laten ons inspireren door Bijbelverhalen over mensen zoals wij. Onze betrokkenheid laten wij zien in de wereld, waar we middenin staan.

We hebben ongeveer 2.000 leden op 1.100 adressen en een paar honderd vrijwilligers die zich op tal van manieren inzetten voor kerk en dorp. De taken zijn verdeeld onder meer dan 40 groepen! Van het besturen van de kerk als organisatie door de kerkenraad tot aan bezoekteams voor ouderen. Van diaconie tot koffieschenken na de dienst, van de werkgroep kerk en landbouw tot de schoonmaakploeg. Mis je ons ergens? Vertel het ons! Doe je mee? Graag!

Wij komen regelmatig bij elkaar om stil te worden, te zingen, te bidden of oude verhalen te lezen. Om na te denken over het leven en zingeving. Om te trouwen en te rouwen. Weet je welkom.

Ons professionele team bestaat uit 3 pastores: de predikanten Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok en Hanneke Overduin. Bij elkaar 1,6 fte. Zij stellen zich hier zelf aan je voor.

In onze kerken vinden ook andere activiteiten plaats, zoals concerten. Zoek je een geschikte locatie? Dan is het goed om te weten dat er in de kerk in Okkenbroek 120 mensen in de kerkbanken kunnen zitten; in de kerk in Bathmen staan normaal gesproken 100 stoelen maar er zijn verschillende opstellingen mogelijk tot een maximum van 250.

Onze pastores


Samen met Gert werk ik in een fulltime-predikantsplaats die wij elk voor 50% invullen. Naast het voorgaan in kerkdiensten is mijn hoofdtaak pastoraat: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde.
In mijn vrije tijd zing ik in de cantorij en ga ik er graag op uit in de natuur.
Ik vind Salland prachtig en leer het – op de fiets en lopend – steeds beter kennen.
Daar kan ik erg van genieten. In contacten met mensen, liederen en natuur ervaar ik God in mijn leven. Vanuit deze ervaring wil ik pastor zijn en in het alledaagse leven zoeken naar sporen van God. 

Hanneke Diermanse, predikant
Tel. 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl


Ik geloof dat in ieder mens een stukje van God zit, een God van liefde en bevrijding. En samen kunnen we de wereld mooier maken. Dat is mijn drijfveer. Ik ben pas op mijn 53e HBO-theologie gaan studeren. Nu ben ik kerkelijk werker in deze gemeente. Pastoraat ligt me na aan het hart, evenals het organiseren van bijzondere diensten en evenementen waarin ieders stem kan worden gehoord. In ’t Dijkhuis, in één van onze kerken in Bathmen of Okkenbroek of op een heel andere plek binnen onze dorpen. Samen met u hoop ik hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen!

Hanneke Overduin, kerkelijk werker
Tel. 0570 854652
hanneke.overduin@gmail.com


Kruisbestuiving typeert mijn leven met drie verschillende werkplekken: ik ben dominee in Salland en Fryslân en begeleider psychodrama in GGZ de Hezenberg Hattem. Elke plek daagt me uit op zijn eigen manier. En elk brengt me iets wat eigen is aan die plek en in mij als een cocktail wordt.
Kruisbestuiving kenmerkt ook mijn rol in Bathmen-Okkenbroek. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen bezighoudt en beweegt en deel met dorps- en streekgenoten het wel en wee van ons leven. Dat is voor iedereen weer anders. Wat ons daarin bindt is het zoeken van zin. En gelukkig maakt daarin kerkelijk of niet-kerkelijk geen verschil.

Gert Wijnstok, predikant
Tel. 06 10459883
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

 

Onze organisatie

Onze organisatie drijft op honderden vrijwilligers. We werken met contactpersonen per wijk en vaak zelfs per straat, dat zijn er in totaal meer dan 200. Weet jij wie de contactpersonen in jouw buurt zijn? Vraag maar eens om je heen, je zult verbaasd staan!

Ouderlingen zijn de verbindende schakel tussen de contactpersonen en de kerkenraad. Verbinding is dan ook hun kerntaak. Samen met de vrijwilligers maken zij waar dat we elkaar kunnen zien en bijstaan.

De kerkenraad is het formele bestuursorgaan van de kerk en neemt besluiten. Hij doet dit in samenspel met de verschillende werkgroepen: pastoraat, vieringen, bezinning en ontmoeting, kerk en samenleving, jeugd & jongeren en communicatie.

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de beheersmatige kant van de organisatie, denk aan personeel, financiën en het onderhoud van gebouwen.

Diakenen hebben als taak om te doen wat nodig is voor mensen in knellende situaties, te zorgen dat er beweging in komt. Ze kunnen een stukje met hen meelopen.

Wil jij je ook inzetten voor onze organisatie? Laat het ons weten!
 
terug