zondag 24 maart 2019

Preek van de Leek: Anouk Netten

Datum: 
 zondag 24 maart 2019
Tijdstip: 
 16:00  - 17:00
Locatie: 
 dorpskerk Bathmen
Prijs: 
 vrije gift

Preek van de Leek

Dit jaar worden twee leken predikers uitgenodigd in onze kerk om op hun eigen wijze de preek in te vullen. De "Preek van de Leek" duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid om met de prediker na te praten onder het genot van een drankje .

Of de prediker nou precies zo gelovig is als jij, gepreekt hebben ze nog nooit in onze kerk. De ‘Preek van de Leek” is geen gewone kerkdienst, geen alternatieve kerkdienst, maar een experiment van onze tijd.
Op de kansel of daar voor houden gastprediker een persoonlijk betoog over wat hen bezield. De preek van de Leek duurt ongeveer een uur.
Daarna kan er eventueel nagepraat worden met de prediker en zijn/haar eventuele gasten en of familie.

De toegang is uiteraard gratis. Koffie en thee met iets lekkers worden aangeboden door de kerk. Wel zal er worden gecollecteerd voor een goed doel en wordt de mogelijkheid geboden om voor dit evenement een vrijblijvende bijdrage te geven. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan een doel die de prediker zal voorstellen.
Iedereen is van harte welkom!

Anouk Netten :  Ieder mens heeft iemand nodig

Voor de tweede keer dit seizoen de “Preek van de Leek” is de voorganger  Anouk Netten .
  
Anouk is geboren en opgegroeid in Bathmen. Na haar studie geneeskunde in Leiden woont zij nu in Voorburg en is zij in opleiding tot KNO-arts in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Als onderdeel van deze opleiding promoveerde zij in 2017op wetenschappelijk onderzoek naar de sociaal –emotionele  ontwikkeling van dove en slechthorende  kinderen. Dit onderzoek was de bron van het verhaal dat zij met u zal willen delen tijdens de Preek van de Leek: Ieder mens heeft iemand nodig ; het belang van de ontwikkeling van het empathisch vermogen
 

terug