dinsdag 23 april 2019

Project 40-40-40

Datum: 
 dinsdag 23 april 2019
Tijdstip: 
 20:00  - 21:00
Locatie: 
 dorpskerk Bathmen
Prijs: 
 vrije gift

God zei: ‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. (Genesis 1, vers 26)

De 40 dagen tijd is voor veel mensen een periode van bezinning, soberheid en omzien naar anderen. Deze 40 dagen zijn ook een uitgelezen moment in het jaar om om te zien naar de schepping en ons te bezinnen op de invloed die we op de schepping hebben.

In de 40 dagen tijd willen we een poging wagen om met 40 huishoudens in 40 dagen tijd 40% minder huishoudelijk (rest-) afval produceren. 
Op dinsdagavond 5 maart  februari trappen we af in de kerk.
We ontmoeten elkaar, bespreken de ambities en de spelregels en inspireren elkaar. Daarna krijgen we elke week een opdracht om kritisch te kijken naar afval in ons huishouden. Denk aan verpakkingen, voedsel, afval scheiden, producten delen en dergelijke. Hoe kunnen we afval verminderen of vermijden, of hoe kunnen we het nog beter scheiden? We wisselen ervaringen en tips uit via berichtjes of foto’s.

Halverwege de 40 dagentijd komen we bij elkaar om elkaar te inspireren, te motiveren en zo een nieuwe impuls te geven om vol nieuwe inspiratie door te gaan

Vlak na Pasen ontmoeten we elkaar nog een laatste keer om met elkaar te bespreken wat het project 40-40-40 ons heeft gebracht en hoe we in de toekomst verder willen gaan.

Voor wie bestemd?

Iedereen is welkom. Jong of oud, al groen bezig of juist nog niet. We lezen elkaar niet de les, laten ieder in zijn of haar waarde, maar delen wel praktische tips. Door tellen of wegen kunnen we onze eigen afvalstromen vergelijken met de gemiddelden in de gemeente Deventer, en zo een indruk krijgen van hoe we er zelf voor staan. 40 huishoudens is ons streven, voor het mooie getal, meer is altijd mogelijk, maar met minder gaan we ook van start. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?
 

terug