dinsdag 23 november 2021

Zin in de Ouderdom

Datum: 
 dinsdag 23 november 2021
Tijdstip: 
 15:00  - 16:30
Locatie: 
 Dorpskerk Bathmen

Jan van Baardwijk/Rene Rosmolen, Skandalon Vught 2015.
De vergrijzing van onze samenleving heeft allerlei maatschappelijke  en economische consequenties en daar is veel aandacht voor. Over zingeving wordt echter veel minder gesproken. Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland waarin men op zoek is naar zin  en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf?
De auteurs, Jan van Baardwijk/Rene Rosmolen (Skandalon Vught 201S) beschouwen onderweg zijn in de ouderdom niet alleen als lastig maar laten zien hoe je ook van deze levensfase iets moois kan maken.
1e bijeenkomst: Ouderen in soorten en maten- Over levensverhaal en ouderdom
 2e bijeenkomst: Gedicht 'Genesis' (Ida Gerhardt) - Over ouderdom
3e bijeenkomst: Twee kunstwerken over de ouderdom

Janvan Baardwijk (1959) is predikant van de Bergkerk in Amersfoort. Hij heeft uitgebreide kennis van en ervaring met liturgie en kerkmuziek, en hij heeft verschillende pastorale/therapeutische vervolgopleidingen gevolgd. In 2009 initieerde hij samen met collega Rene Rosmolen het project 'Onder de Vijgenboom; zin in de ouderdom; over ouderen en zingeving.
Rene Rosmolen (1957) werkt als geestelijk verzorger bij Beweging 3.0 in Leusden. Hij is een van de initiatiefnemers van het project 'OnderdeVijgenboom; zin in de ouderdom'. Van zijn hand verscheen 'In betrouwbare handen'. Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis (2009) en De kruisweg (2014). Hij schilderde twee kruiswegen die geexposeerd kunnen worden. Hij is beeldredacteur van het tijdschift voor praktische theologie en religiewetenschap 'Handelingen'.Tevens is hij creatief therapeut (beeldend) met een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking.

Info: ds Hanneke Diermanse
 

terug